CMHF

CMHF-blauw.JPG

De FDO-MHA is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de VcP (Vakcentrale voor Professionals). Binnen de CMHF maakt de FDO-MHA, samen met een aantal andere verenigingen, deel uit van de Sector LO (Lagere Overheden).

Op de website van de CMHF is over het bovenstaande meer en uitgebreidere informatie te vinden. Door de omvang van de CMHF is het ook mogelijk geweest collectieve contracten af te sluiten met o.a. OHRA (o.a. zorgverzekering), het ABP en Loyalis.

Een en ander lijkt ingewikkeld en is dat soms ook. Echter de getraptheid in de structuur heeft twee belangrijke pijlers. Ten eerste toegang tot de gremia (o.a. LOGA) waar door de bonden over de arbeidsvoorwaarden wordt  onder­handeld met de diverse werkgevers en ten tweede de specifieke belangen van de leden zijn werkgevers­gewijs gebundeld in zelfstandige verenigingen.

Zie ook: CMHF

Zie ook: VcP