ACTIE PAGINA: GOEDE CAO PROVINCIES NU

07-05-2021

Een #goedecaoprovinciesnu: inflatie compensatie en een eerlijke thuiswerkvergoeding 

Wij willen dat. Jij ook? Teken dan de petitie!

Al maanden onderhandelen wij, vakbonden CMHF, FNV, CNV, en AVV, voor een nieuwe cao Provincies. Helaas wil de werkgever ons niet tegemoetkomen. Met een loonbod van 0,6% gaan jij en je collega’s er zelfs op achteruit. Ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid en thuiswerken komen zij ons niet tegemoet.

Jouw werk staat onder druk

Provincies zorgen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor iedereen. Omdat er steeds minder geld beschikbaar is voor de medewerkers staat de kwaliteit van jouw werk onder druk.

Waardering blijft achter

Je werkt al maandenlang thuis. Terwijl de productiviteit zeker niet afneemt, neemt bij velen de werkdruk wel toe.

We kunnen niet meer wachten

Met een dagvergoeding voor het thuiswerken die lager ligt dan die het Nibud heeft berekend en met een loonbod van de werkgever van 0,6%, gaan jullie er ten opzichte van de huidige inflatie zelfs op achteruit! Daarom willen wij nú afspraken maken. Daar komt dan nog eens bij dat er ook geen afspraken met de werkgever zijn te maken op het terrein van duurzame inzetbaarheid Zodat jij en je collega-provinciemedewerker je belangrijke werk kunnen blijven doen.

Onze oproep

Wij roepen de werkgever IPO op om meer geld beschikbaar te stellen voor jou en je collega’s die bij de Provincie werken en tegemoet te komen aan onze wensen.

Steun je collega’s en teken de petitie

Vind jij ook dat jij en je collega’s recht hebben op meer loon, een thuiswerkvergoeding en meer?

Vragen?

Heb je vragen over de petitie? Neem dan contact op met Jan Zwanenburg: adviseurslbo@fdo-cmhf.nl