Cao overleg gemeenten opgeschort

22-02-2021

Laat je horen

Op 19 februari jl., hebben de bonden het cao overleg gemeenten opgeschort. De gemeenteambtenaren krijgen niet de waardering die zij verdienen. Bonden vinden het bod van de werkgever ver onder de maat en hebben hierop het overleg opgeschort. Zij gaan de komende periode met de ambtenaren in gesprek over de ontstane situatie.

Loonbod

Werkgever VNG meent een genereus bod te hebben gedaan met een loonsverhoging van 0,5% per april 2021 en een eenmalige uitkering van €300,- bruto voor 2021 voor alle gemeenteambtenaren. Met de voorwaarde dat de sociale zekerheid zwaar wordt versoberd: door het per direct afschaffen van de doorbetaling tijdens het derde ziekte jaar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en een studie voor te stellen naar het afschaffen van de nawettelijke werkeloosheidsuitkering.

De bonden hebben eerder die dag een bod neergelegd waarvan zij vinden dat het wel waardering uitstraalt, maar tegelijkertijd ook rekening houdt met de financiële situatie van de gemeenten. De bonden zijn met hun looneisen gezakt van 3,5% naar 2,75%  en een eenmalige uitkering van €200,- netto vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers die in fysiek contact met burgers komen. De afspraken over de sociale zekerheid blijven wat de bonden betreft ongewijzigd.

Thuiswerken

De VNG is de bonden tegemoetgekomen met een compensatie voor gemaakte kosten voor thuiswerken van €2,- per dag in 2021. Daarnaast willen de bonden een budget voor vergoeding op declaratiebasis. Bijvoorbeeld voor het creëren van een gezonde werkplek in huis.

Voor de compensatie van gemaakte kosten in 2020 rekenen de bonden vanaf april negen maanden x €50,- = €450,- netto. De VNG wil hierover geen afspraak maken.

Vitaliteit

De VNG heeft zijn eerdere bod op verlofdagen verhoogd met één dag naar zes dagen per 1 januari 2022. Dit ter compensatie van het afschaffen van de leeftijdsdagen. Over spaarverlof wil de VNG nadenken, maar dan is dit verlof maximaal geldig voor 10 jaar. De VNG heeft sterk benadrukt dat dit geen glijbaan naar prepensioen mag worden en ook wil de VNG geen centraal generatiepact.

Bonden vinden dat op het onderwerp vitaliteit onvoldoende stappen zijn gezet. Zij nemen integraal het volledige advies van de werkgroep over. Geen maatwerk, maar collectieve afspraken. Daarnaast een substantiële compensatie voor het afschaffen van de leeftijdsdagen van acht dagen (totaal 201,6 verlofuren). Onderdeel van het vitaliteitbeleid is de inzet van de instrumenten uit het Pensioenakkoord zoals de tijdelijke afschaffing van de RVU boete bij eerder uittreden, het fiscaal voordelig verlofsparen van 50 weken naar 100 weken en uittreden bij 45 dienstjaren. Over het laatste instrument is het politieke debat nog gaande. 

Met dergelijke vormen van beperking is het niet mogelijk om een regeling voor vervroegd uittreden te realiseren. Uit de ledenraadplegingen is gebleken dat juist onder oudere werknemers hier grote behoefte aan is. Bonden willen dit centraal geregeld hebben in de cao, om ongelijkheid te voorkomen.

Geen open en reëel overleg

De VNG heeft aangegeven dat hun bod anderhalve week geldig is. Zo legt de VNG druk op de onderhandelingen.

Oude reflexen

Bij elke crisis, zo ook bij deze, krijgt de ambtenaar de rekening gepresenteerd.  Niet alleen nu, maar zelfs in betere tijden blijft de ambtenaar sluitpost op de politieke begroting. Hiermee wordt keer op keer het belang van de ambtenaar voor het draaiend houden van onze samenleving miskend.

De gemeenten hebben daardoor te maken met een hoge uitstroom van personeel met name tussen de 35 en 55 jaar. De belangrijkste vertrekredenen zijn de betere arbeidsvoorwaarden elders, buiten de overheid. Terwijl het belangrijk is om (jong) talent aan te trekken en de VNG juist zou moeten investeren in al haar medewerkers. De angst die de VNG heeft op minder werken gedurende de laatste periode voor pensioen is niet te begrijpen. Juist (jong) talent krijgt dan meer ruimte om zich te ontwikkelen en te kunnen doorgroeien en dat maakt de gemeente tot een aantrekkelijkere werkgever. VNG kan het zich niet permitteren dit te negeren.

Hoe verder

Na verschillende onderhandelingsrondes ligt er vanuit de VNG nog geen fatsoenlijk bod wat enigszins recht doet aan hetgeen wat gemeenteambtenaren belangrijk vinden binnen hun arbeidsvoorwaarden en daarom hebben de bonden het overleg voor nu opgeschort. Verder onderhandelen is op dit moment zinloos. Wij gaan pas door als de VNG met een beter verhaal terugkomt. De komende tijd zullen wij met leden- en niet leden in gesprek gaan over deze situatie. Praat je mee? Dat kan tot uiterlijk 1 maart 2021.

Reactie graag naar dit mailadres.