CAO Provincies definitief

20-04-2019

Cao-partijen stemmen in met onderhandelaarsakkoord.

Nadat eind februari een onderhandelaarsakkoord was bereikt, hebben IPO en de vakbonden de afgelopen maand een achterbanraadpleging gehouden. Aan werkgeverszijde hebben alle werkgevers ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Bij de vakbonden CMHF, FNV Overheid, CNV Overheid en AVV heeft de overgrote meerderheid van de leden (of de deelnemers aan het cao-panel bij AVV) ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De cao provincies is hiermee definitief en de komende periode worden hier de handtekeningen onder gezet.

Voor meer informatie KLIK HIER.