Privacyverklaring

Vereniging FDO-MHA, hierna FDO-MHA, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van de FDO-MHA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of aanmeldingsformulier op de website aan de FDO-MHA verstrekt. FDO-MHA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geslacht;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw bankrekeningnummer;
  • Uw bedrijfsnaam;
  • Uw werkgever;
  • Uw IP-adres.

Waarom de FDO-MHA gegevens nodig heeft

FDO-MHA verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren lidmaatschap van de vereniging.

Daarnaast kan de FDO-MHA uw persoonsgegevens verwerken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang de FDO-MHA gegevens bewaart

FDO-MHA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap, tenzij wettelijk anders is geregeld.

In andere gevallen bewaart de FDO-MHA uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

De FDO-MHA verstrekt uw persoonsgegeven alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap, of te voldoen aan uw verzoek, of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de FDO-MHA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de FDO-MHA (www.fdo-cmhf.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De FDO-MHA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt voor analyse (en verbetering website) en worden niet aan derden verstrekt.

E-mail berichtgeving (opt-out)

De FDO-MHA gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief (e-nieuwsbrief) met informatie over de FDO-MHA. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Google Analytics

De FDO-MHA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika (USA). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de FDO-MHA te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De FDO-MHA heeft hier geen invloed op.

De FDO-MHA heeft Google geen toestemming gegeven om via de FDO-MHA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fdo-cmhf.nl. De FDO-MHA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De FDO-MHA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de FDO-MHA (www.fdo-cmhf.nl) maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de FDO-MHA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de FDO-MHA op via info@fdo-cmhf.nl.

De FDO-MHA is als volgt te bereiken:

Postadres:     Brunssummerweg 62, 6373 EX Landgraaf 

Inschrijving nummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64925692

Telefoon:       06-50281037

E-mailadres: info@fdo-cmhf.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. De FDO-MHA adviseert u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Privacyverklaring