Steunstichting FDO-MHA

Doel van de steunstichting:

  • Het behartigen van de belangen van de vereniging FDO-MHA, alsmede haar leden.
  • Bereikt dit doel door het optimaliseren van de kennis op het gebied van de arbeidsregelgeving die betrekking heeft op het werkveld van de leden van de FDO-MHA.
  • Bereikt dit doel door het bevorderen van onderzoek ten behoeve van specifieke arbeidsomstandigheden van de leden van de vereniging FDO-MHA, voor zover dat niet uitputtend door andere instellingen is of wordt verricht.
  • Bereikt dit doel door waar nodig het ondersteunen van de vereniging FDO-MHA inzake geschillen op het gebied van het arbeidsrecht.
  • Bereikt dit doel door het zo nodig financieel ondersteunen van de taken welke door de vereniging FDO-MHA ten behoeve van haar leden moeten worden verricht.

Postadres:  Moleneind 13, 3209 AK Hekelingen

Kamer van Koophandel: 27276370

Statuten: leden van de FDO-MHA hebben via de ledenpagina inzicht in de statuten.

Het bestuur:

de heer P.H.J.A. Leenders (voorzitter)

de heer R. Timmermans (secretaris)

de heer D.J. Blok (penningmeester)

vacant (bestuurslid)

vacant (bestuurslid)

Hebt u vragen aan het bestuur van de steunstichting:

Contact opnemen