Geschiedenis van de vereniging

De FDO-MHA is op 12 augustus 2015 ontstaan door een fusie van de Vereniging Functionarissen bij Decentrale Overheden (FDO) en Vereniging van Middelbare en Hogere Ambtenaren in dienst bij de gemeente Amsterdam (MHA).

De MHA is opgericht op 13 november 1980. De FDO is ontstaan op 24 december 2004 door een fusie van de Vereniging van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Lagere Overheden, Bedrijven en Instellingen (VMHF) en de Broederschap van Brandweerofficieren (BBO). De BBO is op 2 maart 1962 opgericht.

De VMHF vindt haar oorsprong op 22 januari 1921 als Vereniging van Hogere Gemeenteambtenaren (VHGA). In de loop ter tijd heeft de VHGA diverse malen van naam verandert: Vereniging van Hogere Ambtenaren (VHA), Vereniging van Middelbare en Hogere Ambtenaren bij Lagere Overheden (VMHA) tot uiteindelijk VMHF.

Tot en met de VMHF kende deze vereniging de volgende structuur: een hoofdvereniging met daaronder diverse onderverenigingen (per locatie e.d.). Elke ondervereniging had zijn eigen statuten en ledenvergaderingen. Wanneer de hoofdvereniging vergaderde werd de ledenvergadering voornamelijk Verenigingsraad genoemd. De leden van de Verenigingsraad waren afgevaardigden van de onderverenigingen.

CMHF

De FDO-MHA is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).

De voorlopers van de CMHF waren (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (CMHA), Centrale van Hogere Ambtenaren (CHA) en Centrale van Hogere Gemeenteambtenaren (CHGA).

De CMHF en haar voorlopers hebben de aangesloten verenigingen gegroepeerd per sector. De sector kent haar eigen bestuur (Sectorbestuur) en ledenvergadering (Sectorraad). In die Sectorraad hebben afgevaardigden zitting (vaak bestuursleden van de aangesloten verenigingen) namens de aangesloten verenigingen bij die betreffende sector.

De Ledenraad (ook wel eens Verenigingsraad genoemd in het verleden) van de CMHF bestaat uit afgevaardigden van alle aangesloten verenigingen bij de CMHF en staat los van de sectorraden.

VcP

Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VcP) voorheen de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP).