Jaaropgave contributie

In de CAO's Gemeenten, Provincies en Waterschappen is afgesproken dat je vakbondscontributie via de werkgever terug kunt krijgen. Dat gaat via het Individueel KeuzeBudget (IKB).

Hoe vraag je de jaaropgave aan?

Je vraag het aan via het contactformulier, onder vermelding jaaropgave contributie.

CONTACTFORMULIER

PS: Als je contributie per kwartaal betaald (kan alleen via een automatische incasso), dan kan je het pas aanvragen nadat het laatste kwartaal is geïncasseerd.