Nalaten aan de vereniging

Als u iets wil nalaten aan de vereniging, dan kunt u dat regelen via uw testament. Neem daarvoor contact op met uw notaris.